استخدام نیرو جهت کار در انبار و چیدمان در کرج

استخدام نیرو جهت کار در انبار و چیدمان در کرج
به تعدادی نیروی آقا جهت کار در انبار و چیدمان در کرج نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۲۶۳

tel: 02633527453
برای عضویت در کانال اخبار استخدام البرز در تلگرام کلیک کنید

استخدام نیرو جهت کار در انبار و چیدمان در کرج

به تعدادی نیروی آقا جهت کار در انبار و چیدمان در کرج نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۲۶۳

tel: 02633527453
برای عضویت در کانال اخبار استخدام البرز در تلگرام کلیک کنید
استخدام نیرو جهت کار در انبار و چیدمان در کرج