استخدام همکار خانم آشنا به فتوشاپ و تدوین در زنجان

استخدام همکار خانم آشنا به فتوشاپ و تدوین در زنجان
به تعدادی همکار خانم آشنا به فتوشاپ و تدوین جهت کار در آتلیه عکاسی در زنجان نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09193427996
برای عضویت در کانال اخبار استخدام زنجان در تلگرام کلیک کنید

استخدام همکار خانم آشنا به فتوشاپ و تدوین در زنجان

به تعدادی همکار خانم آشنا به فتوشاپ و تدوین جهت کار در آتلیه عکاسی در زنجان نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09193427996
برای عضویت در کانال اخبار استخدام زنجان در تلگرام کلیک کنید
استخدام همکار خانم آشنا به فتوشاپ و تدوین در زنجان