استخدام پرستار جهت نگهداری از سالمند و امور منزل در کرج

استخدام پرستار جهت نگهداری از سالمند و امور منزل در کرج
به پرستار خانم جهت نگهداری از سالمند و امور منزل در کرج – امام حسین، رجایی شهر نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 02634649128 , 09122617484
برای عضویت در کانال اخبار استخدام البرز در تلگرام کلیک کنید

استخدام پرستار جهت نگهداری از سالمند و امور منزل در کرج

به پرستار خانم جهت نگهداری از سالمند و امور منزل در کرج – امام حسین، رجایی شهر نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 02634649128 , 09122617484
برای عضویت در کانال اخبار استخدام البرز در تلگرام کلیک کنید
استخدام پرستار جهت نگهداری از سالمند و امور منزل در کرج