استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان درسامانه الکترونیک انصار(خوزستان)

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان درسامانه الکترونیک انصار(خوزستان)
سامانه الکترونیک انصار در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط در خوزستان  دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی تعداد شرایط احراز
نصاب/پشتیبان دستگاههای کارتخوان بانکی
۱نفر
تکنسین برق یا کامپیوتر

داوطلبان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند.
email: hdemp@ansarco.ir
برای عضویت در کانال اخبار استخدام خوزستان در تلگرام کلیک کنید

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان درسامانه الکترونیک انصار(خوزستان)

سامانه الکترونیک انصار در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط در خوزستان  دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی تعداد شرایط احراز
نصاب/پشتیبان دستگاههای کارتخوان بانکی
۱نفر
تکنسین برق یا کامپیوتر

داوطلبان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند.
email: hdemp@ansarco.ir
برای عضویت در کانال اخبار استخدام خوزستان در تلگرام کلیک کنید
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان درسامانه الکترونیک انصار(خوزستان)