استخدام کارشناس در زمینه تجهیزات پزشکی در مشهد

استخدام کارشناس در زمینه تجهیزات پزشکی در مشهد
به یک نفر کارشناس آقا در زمینه تجهیزات پزشکی با حقوق ثابت ۱/۵ میلیون تومان در مشهد نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۵۱۳

tel: 05137294177
برای عضویت در کانال اخبار استخدام خراسان رضوی در تلگرام کلیک کنید

استخدام کارشناس در زمینه تجهیزات پزشکی در مشهد

به یک نفر کارشناس آقا در زمینه تجهیزات پزشکی با حقوق ثابت ۱/۵ میلیون تومان در مشهد نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۵۱۳

tel: 05137294177
برای عضویت در کانال اخبار استخدام خراسان رضوی در تلگرام کلیک کنید
استخدام کارشناس در زمینه تجهیزات پزشکی در مشهد