استخدام کارشناس فروش و بازاریاب حرفه ای در اصفهان

استخدام کارشناس فروش و بازاریاب حرفه ای در اصفهان
به کارشناس فروش و بازاریاب حرفه ای جهت کار در کانون تبلیغات چهار باغ در اصفهان نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 03136673161
برای عضویت در کانال اخبار استخدام اصفهان در تلگرام کلیک کنید

استخدام کارشناس فروش و بازاریاب حرفه ای در اصفهان

به کارشناس فروش و بازاریاب حرفه ای جهت کار در کانون تبلیغات چهار باغ در اصفهان نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 03136673161
برای عضویت در کانال اخبار استخدام اصفهان در تلگرام کلیک کنید
استخدام کارشناس فروش و بازاریاب حرفه ای در اصفهان