استخدام کارشناس کشاورزی گرایش آب در شیراز

استخدام کارشناس کشاورزی گرایش آب در شیراز
به کارشناس کشاورزی گرایش آب دارای مدرک گواهی و طراحی و اجرا از سازمان جهاد کشاورزی در شیراز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09172201404
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید

استخدام کارشناس کشاورزی گرایش آب در شیراز

به کارشناس کشاورزی گرایش آب دارای مدرک گواهی و طراحی و اجرا از سازمان جهاد کشاورزی در شیراز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09172201404
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید
استخدام کارشناس کشاورزی گرایش آب در شیراز