استخدام کارگر ساده آقا و خانم جهت همکاری در شهر زنجان

استخدام کارگر ساده آقا و خانم جهت همکاری در شهر زنجان
به ۲ نفر کارگر ساده آقا و یک نفر کارگر ساده خانم جهت همکاری در شهر زنجان نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09197499501
برای عضویت در کانال اخبار استخدام زنجان در تلگرام کلیک کنید

استخدام کارگر ساده آقا و خانم جهت همکاری در شهر زنجان

به ۲ نفر کارگر ساده آقا و یک نفر کارگر ساده خانم جهت همکاری در شهر زنجان نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09197499501
برای عضویت در کانال اخبار استخدام زنجان در تلگرام کلیک کنید
استخدام کارگر ساده آقا و خانم جهت همکاری در شهر زنجان