استخدام گروه معماری و دکوراسیون آتا در قم

استخدام گروه معماری و دکوراسیون آتا در قم
به مدیر بازاریابی در گروه معماری و دکوراسیون آتا در قم نیازمندیم.
از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند.
email: ataartco@gmail.com
برای عضویت در کانال اخبار استخدام قم در تلگرام کلیک کنید

استخدام گروه معماری و دکوراسیون آتا در قم

به مدیر بازاریابی در گروه معماری و دکوراسیون آتا در قم نیازمندیم.
از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند.
email: ataartco@gmail.com
برای عضویت در کانال اخبار استخدام قم در تلگرام کلیک کنید
استخدام گروه معماری و دکوراسیون آتا در قم