استخدام یک خانم آشنا به برنامه پاورمیل و نقشه کشی

استخدام یک خانم آشنا به برنامه پاورمیل و نقشه کشی
به یک خانم آشنا به برنامه پاورمیل و نقشه کشی در تهران نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 02166801775 , 09125170866
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید

استخدام یک خانم آشنا به برنامه پاورمیل و نقشه کشی

به یک خانم آشنا به برنامه پاورمیل و نقشه کشی در تهران نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 02166801775 , 09125170866
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید
استخدام یک خانم آشنا به برنامه پاورمیل و نقشه کشی