اطلاعات خصوصی مشترکان ایرانسل لو رفت/ وزارت ارتباطات: مردم نگران نباشند

اطلاعات خصوصی مشترکان ایرانسل لو رفت/ وزارت ارتباطات: مردم نگران نباشند
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مسدود شدن ربات تلگرامی که اقدام به انتشار اطلاعات مربوط به شماره های یکی از اپراتورهای تلفن همراه کرده بود، خبر داد.
موبنا -روباتی در تلگرام طی روزهای اخیر با دریافت شماره های ایرانسل، اقدام به افشای اطلاعات کاربران اپراتور دوم ارتباطی کرد.

کاربران تلگرام می توانستند با عضویت در این روبات به اطلاعات خصوصی مشترکان این اپراتور دسترسی یابند.
اگر کلمه help به مرکز فرمان این روبات ارسال می شد، این اطلاعات در صفحه تلگرام نمایان می گشت:
“توجه
این روبات متصل شده …

اطلاعات خصوصی مشترکان ایرانسل لو رفت/ وزارت ارتباطات: مردم نگران نباشند

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مسدود شدن ربات تلگرامی که اقدام به انتشار اطلاعات مربوط به شماره های یکی از اپراتورهای تلفن همراه کرده بود، خبر داد.
موبنا -روباتی در تلگرام طی روزهای اخیر با دریافت شماره های ایرانسل، اقدام به افشای اطلاعات کاربران اپراتور دوم ارتباطی کرد.

کاربران تلگرام می توانستند با عضویت در این روبات به اطلاعات خصوصی مشترکان این اپراتور دسترسی یابند.
اگر کلمه help به مرکز فرمان این روبات ارسال می شد، این اطلاعات در صفحه تلگرام نمایان می گشت:
“توجه
این روبات متصل شده …
اطلاعات خصوصی مشترکان ایرانسل لو رفت/ وزارت ارتباطات: مردم نگران نباشند

خرید vpn قانونی

کانون نماز