اطلاعیه مهم شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان

اطلاعیه مهم شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان
پایگاه اطلاع رسانی آزادگان ایران :
به اطلاع سهام داران محترم شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان می رساند؛ اخیراً مشاهده گردیده، پیام هایی جعلی، با نام روابط عمومی و لوگوی تبلیغاتی این شرکت، به شما سهام داران گرامی ارسال شده است . لذا به منظورجلوگیری از هر گونه سو استفاده و همچنین، تنویر افکار عمومی، اعلام می دارد، ارسال هر نوع پیام یا اطلاعیه برای سهام داران با وجهه قانونی، تنها از طریقسایت این شرکت به نشانی www.azadeganekh.ir و کانال رسمی تلگرام به نشانی https://telegram.me/khodkafaee_azadegan به نام …

اطلاعیه مهم شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان

پایگاه اطلاع رسانی آزادگان ایران :
به اطلاع سهام داران محترم شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان می رساند؛ اخیراً مشاهده گردیده، پیام هایی جعلی، با نام روابط عمومی و لوگوی تبلیغاتی این شرکت، به شما سهام داران گرامی ارسال شده است . لذا به منظورجلوگیری از هر گونه سو استفاده و همچنین، تنویر افکار عمومی، اعلام می دارد، ارسال هر نوع پیام یا اطلاعیه برای سهام داران با وجهه قانونی، تنها از طریقسایت این شرکت به نشانی www.azadeganekh.ir و کانال رسمی تلگرام به نشانی https://telegram.me/khodkafaee_azadegan به نام …
اطلاعیه مهم شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان

فروش بک لینک

عکس جدید اینستاگرام