اعتیاد اینترنتی سن و سال نمی شناسد، نگاهی به فعالیت بزرگسالان در فضای مجازی

اعتیاد اینترنتی سن و سال نمی شناسد، نگاهی به فعالیت بزرگسالان در فضای مجازی
تاکنون سخنرانی ها و مقالات متعددی درباره اعتیاد اینترنتی کودکان و نوجوانان منتشر شده که همگی والدین و بزرگترها را دعوت به کنترل این اوضاع می کنند. در اکثر این نوشته ها و صحبت ها فقط به کودکان نگاه می شود و خود والدین و افراد مسن تر کاملا فراموش شده اند.
این بار می خواهیم درباره موضوعی صحبت کنیم که کمتر به آن نگاه شده: پدیده اعتیاد اینترنتی در مسن ترها و والدین. والدینی که قرار است کنترل این اوضاع را نسبت به فرزندان خود داشته باشند اما خودشان هم درگیر آن هستند. حضور والدین و بزرگ ترهای ایرانی در شبکه های اجتماعی به ویژه در تلگرام و اینستاگرام بیشتر از همیشه شده و بالا رفتن آگاهی آنها نسبت به پدیده اینترنت را نشان می دهد؛ اما در این قشر هم درست مثل کودکان و نوجوانان افرادی وجود دارد که بیش از حد درگیر اینترنت شده اند.

در کشورهایی همچون کره جنوبی و ژاپن آمار معتادان اینترنتی در بزرگسالان بیشتر از کودکان است و این مساله مسولین این کشورها را نگران کرده است به طوری که شاهد کمپ های ترک اعتیاد به اینترنت یا بازی های رایانه ای (که مورد دوم در کشور ما در بین سنین بالا چندان وجود ندارد …

اعتیاد اینترنتی سن و سال نمی شناسد، نگاهی به فعالیت بزرگسالان در فضای مجازی

تاکنون سخنرانی ها و مقالات متعددی درباره اعتیاد اینترنتی کودکان و نوجوانان منتشر شده که همگی والدین و بزرگترها را دعوت به کنترل این اوضاع می کنند. در اکثر این نوشته ها و صحبت ها فقط به کودکان نگاه می شود و خود والدین و افراد مسن تر کاملا فراموش شده اند.
این بار می خواهیم درباره موضوعی صحبت کنیم که کمتر به آن نگاه شده: پدیده اعتیاد اینترنتی در مسن ترها و والدین. والدینی که قرار است کنترل این اوضاع را نسبت به فرزندان خود داشته باشند اما خودشان هم درگیر آن هستند. حضور والدین و بزرگ ترهای ایرانی در شبکه های اجتماعی به ویژه در تلگرام و اینستاگرام بیشتر از همیشه شده و بالا رفتن آگاهی آنها نسبت به پدیده اینترنت را نشان می دهد؛ اما در این قشر هم درست مثل کودکان و نوجوانان افرادی وجود دارد که بیش از حد درگیر اینترنت شده اند.

در کشورهایی همچون کره جنوبی و ژاپن آمار معتادان اینترنتی در بزرگسالان بیشتر از کودکان است و این مساله مسولین این کشورها را نگران کرده است به طوری که شاهد کمپ های ترک اعتیاد به اینترنت یا بازی های رایانه ای (که مورد دوم در کشور ما در بین سنین بالا چندان وجود ندارد …
اعتیاد اینترنتی سن و سال نمی شناسد، نگاهی به فعالیت بزرگسالان در فضای مجازی