افتتاح شعبه 2 گالری سهراب با ˝30 سال سورئالیسم ناب˝ علی سلطانی

افتتاح شعبه 2 گالری سهراب با ˝30 سال سورئالیسم ناب˝ علی سلطانی
نگارخانه سهراب با نمایش آثار سورئالیسم علی سلطانی شعبه دوم خود را افتتاح می‌کند. . . .

افتتاح شعبه 2 گالری سهراب با ˝30 سال سورئالیسم ناب˝ علی سلطانی

نگارخانه سهراب با نمایش آثار سورئالیسم علی سلطانی شعبه دوم خود را افتتاح می‌کند. . . .
افتتاح شعبه 2 گالری سهراب با ˝30 سال سورئالیسم ناب˝ علی سلطانی

موسیقی