افتتاح نمایشگاه ˝نغمه های ربانی˝ در نیاوران

افتتاح نمایشگاه ˝نغمه های ربانی˝ در نیاوران
نمایشگاه ˝نغمه های ربانی˝ آثار خوشنویسی احمد قائم مقامی ،محمد کاظم سید خانی و علی دربان رضوی در گالری شماره دوی فرهنگسرای نیاوران افتتاح خواهد شد. . . .

افتتاح نمایشگاه ˝نغمه های ربانی˝ در نیاوران

نمایشگاه ˝نغمه های ربانی˝ آثار خوشنویسی احمد قائم مقامی ،محمد کاظم سید خانی و علی دربان رضوی در گالری شماره دوی فرهنگسرای نیاوران افتتاح خواهد شد. . . .
افتتاح نمایشگاه ˝نغمه های ربانی˝ در نیاوران

فانتزی