افتتاح نمایشگاه پوسترهای آزادگان در باغ موزه قصر

افتتاح نمایشگاه پوسترهای آزادگان در باغ موزه قصر
نمایشگاه آثار برگزیده جشنواره هنرهای تجسمی آزادگان در باغ موزه قصر به نمایش درآمد. . . .

افتتاح نمایشگاه پوسترهای آزادگان در باغ موزه قصر

نمایشگاه آثار برگزیده جشنواره هنرهای تجسمی آزادگان در باغ موزه قصر به نمایش درآمد. . . .
افتتاح نمایشگاه پوسترهای آزادگان در باغ موزه قصر

خبرگزاری مهر