افتتاح نمایش ˝مرگ˝ با حضور مجید مظفری/ ˝هویت پروانه‌های مرده˝ تمدید شد

افتتاح نمایش ˝مرگ˝ با حضور مجید مظفری/ ˝هویت پروانه‌های مرده˝ تمدید شد
نمایش مرگ یکی از نوشته‌های وودی آلن نویسنده‌ی مشهور آمریکایی به کارگردانی نیما ذاکر و تهیه کنندگی داوود نامور از 29 فروردین ماه 95 در سالن بازیگاه به روی صحنه می‌رود. . . .

افتتاح نمایش ˝مرگ˝ با حضور مجید مظفری/ ˝هویت پروانه‌های مرده˝ تمدید شد

نمایش مرگ یکی از نوشته‌های وودی آلن نویسنده‌ی مشهور آمریکایی به کارگردانی نیما ذاکر و تهیه کنندگی داوود نامور از 29 فروردین ماه 95 در سالن بازیگاه به روی صحنه می‌رود. . . .
افتتاح نمایش ˝مرگ˝ با حضور مجید مظفری/ ˝هویت پروانه‌های مرده˝ تمدید شد

فروش بک لینک

دانلود موزیک