افشای اطلاعات مشترکان تلفن های همراه در تلگرام

افشای اطلاعات مشترکان تلفن های همراه در تلگرام
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگ نگار ، اطلاعات خصوصی 20 میلیون مشترک یکی از اپراتورهای تلفن همراه از طریق یک ربات تلگرامی در دسترس عموم قرار گرفت.  گفته می شود این اطلاعات در سال 92 لو رفته و در قالب فایل اکسل تا سه میلیون تومان خرید و فروش می شده است. به نظر می رسد نهادهای قضایی و امنیتی باید هر چه سریع تر به این موضوع رسیدگی کنند و اپراتور مربوطه نیز باید پاسخگوی مردم و ضرر و زیان احتمالی ناشی از این مشکل امنیتی خود باشد.

کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها در پایگاه اطلاع رسانی …

افشای اطلاعات مشترکان تلفن های همراه در تلگرام

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگ نگار ، اطلاعات خصوصی 20 میلیون مشترک یکی از اپراتورهای تلفن همراه از طریق یک ربات تلگرامی در دسترس عموم قرار گرفت.  گفته می شود این اطلاعات در سال 92 لو رفته و در قالب فایل اکسل تا سه میلیون تومان خرید و فروش می شده است. به نظر می رسد نهادهای قضایی و امنیتی باید هر چه سریع تر به این موضوع رسیدگی کنند و اپراتور مربوطه نیز باید پاسخگوی مردم و ضرر و زیان احتمالی ناشی از این مشکل امنیتی خود باشد.

کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها در پایگاه اطلاع رسانی …
افشای اطلاعات مشترکان تلفن های همراه در تلگرام

خرید vpn لینوکس

اخبار دنیای دیجیتال