امیر جعفری در مجلس ضربت زدن

امیر جعفری در مجلس ضربت زدن
رکنا: این روز ها بهرام بیضائی مجلس ضربت زدن را به کارگردانی محمد رحمانیان روی پرده دارد و امیر جعفری نیز در آن به ایفای نقش پرداخته است. امیر جعفری با انتشار این عکس دیالوگی از این نمایشنامه را نوشت و منتشر کرد:
سوگند به تاق جفت ابروانت که در جهان تاق است،رسم خنده از جهان بر اندازم ،تا با تو زیر یک تاق اتراق کنم!
مجلس ضربت زدن فقط تا بیست و سوم تیرماه در تالار اصلی تاتر شهر برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.

امیر جعفری در مجلس ضربت زدن

رکنا: این روز ها بهرام بیضائی مجلس ضربت زدن را به کارگردانی محمد رحمانیان روی پرده دارد و امیر جعفری نیز در آن به ایفای نقش پرداخته است. امیر جعفری با انتشار این عکس دیالوگی از این نمایشنامه را نوشت و منتشر کرد:
سوگند به تاق جفت ابروانت که در جهان تاق است،رسم خنده از جهان بر اندازم ،تا با تو زیر یک تاق اتراق کنم!
مجلس ضربت زدن فقط تا بیست و سوم تیرماه در تالار اصلی تاتر شهر برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.
امیر جعفری در مجلس ضربت زدن

قرآن