انتشار گزیده‌ای ازشعرهای لطیف هلمت با عنوان ˝گورستان گل‌ها˝

انتشار گزیده‌ای ازشعرهای لطیف هلمت با عنوان ˝گورستان گل‌ها˝
گزیده‌ای ازشعرهای لطیف هلمت، شاعر، نویسنده ، مترجم و روزنامه‌نگار کرد عراقی با عنوان ˝گورستان گل‌ها˝ و ترجمه مختار شکری‌پور توسط نشر ثالث منتشر شد. . . .

انتشار گزیده‌ای ازشعرهای لطیف هلمت با عنوان ˝گورستان گل‌ها˝

گزیده‌ای ازشعرهای لطیف هلمت، شاعر، نویسنده ، مترجم و روزنامه‌نگار کرد عراقی با عنوان ˝گورستان گل‌ها˝ و ترجمه مختار شکری‌پور توسط نشر ثالث منتشر شد. . . .
انتشار گزیده‌ای ازشعرهای لطیف هلمت با عنوان ˝گورستان گل‌ها˝

خبر جدید