انتقاد سردبیر پیروزی از بی صداقتی ملی پوش پرسپولیس

انتقاد سردبیر پیروزی از بی صداقتی ملی پوش پرسپولیس
به گزارش خبرآنلاین؛ حسین قدوسی سردبیر روزنامه پیروزی در کانال تلگرام این روزنامه نوشت: مهدی طارمی بلافاصله پس از اتمام لیگ از طریق وکیلش به باشگاه اعلام کرد: می خواهم به اروپا بروم. فکر جایگزین باشید و روی من حساب نکنید. طارمی پیشنهادات لالیگا و بوندس لیگایی اش رسمی نشد، باشگاه هم در جذب جانشین او ناکام بود و گزینه ای هم در بازار نبود. پیشنهاد پیروزی مبنی بر مذاکره با طارمی، اصرار هواداران، رایزنی هدایتی و نهایتا مذاکره و توافق رسمی طاهری با طارمی منجر به ماندن اقای گل شد. 
طارمی مثل عالیشاه می توانست …

انتقاد سردبیر پیروزی از بی صداقتی ملی پوش پرسپولیس

به گزارش خبرآنلاین؛ حسین قدوسی سردبیر روزنامه پیروزی در کانال تلگرام این روزنامه نوشت: مهدی طارمی بلافاصله پس از اتمام لیگ از طریق وکیلش به باشگاه اعلام کرد: می خواهم به اروپا بروم. فکر جایگزین باشید و روی من حساب نکنید. طارمی پیشنهادات لالیگا و بوندس لیگایی اش رسمی نشد، باشگاه هم در جذب جانشین او ناکام بود و گزینه ای هم در بازار نبود. پیشنهاد پیروزی مبنی بر مذاکره با طارمی، اصرار هواداران، رایزنی هدایتی و نهایتا مذاکره و توافق رسمی طاهری با طارمی منجر به ماندن اقای گل شد. 
طارمی مثل عالیشاه می توانست …
انتقاد سردبیر پیروزی از بی صداقتی ملی پوش پرسپولیس

مرکز فیلم