انتقام تلگرامی همسر از شوهرش!

انتقام تلگرامی همسر از شوهرش!
رئیس پلیس فتا خراسان شمالی از دستگیر خانمی که اقدام به توهین و افترا علیه شوهرش در شبکه اجتماعی تلگرام کرده بود، خبر داد.

انتقام تلگرامی همسر از شوهرش!

رئیس پلیس فتا خراسان شمالی از دستگیر خانمی که اقدام به توهین و افترا علیه شوهرش در شبکه اجتماعی تلگرام کرده بود، خبر داد.
انتقام تلگرامی همسر از شوهرش!

دانلود موزیک