انتقام دهه هفتادی‌ها در هفتمین ایستگاه کارناوال/ ترکیب بازیگران ˝بیگانه˝ تغییر کرد

انتقام دهه هفتادی‌ها در هفتمین ایستگاه کارناوال/ ترکیب بازیگران ˝بیگانه˝ تغییر کرد
كارناوال مونولوگ دانشگاه تهران با سرپرستی نغمه ثمینی، امسال برای هفتیمن بار برگزار می‌شود. در خبری دیگر از تغییر در ترکیب بازیگران نمایش ˝بیگانه˝ می‌خوانیم. . . .

انتقام دهه هفتادی‌ها در هفتمین ایستگاه کارناوال/ ترکیب بازیگران ˝بیگانه˝ تغییر کرد

كارناوال مونولوگ دانشگاه تهران با سرپرستی نغمه ثمینی، امسال برای هفتیمن بار برگزار می‌شود. در خبری دیگر از تغییر در ترکیب بازیگران نمایش ˝بیگانه˝ می‌خوانیم. . . .
انتقام دهه هفتادی‌ها در هفتمین ایستگاه کارناوال/ ترکیب بازیگران ˝بیگانه˝ تغییر کرد

یوزر نود 32 ورژن 7

مدرسه