این تونل درحال فرو ریختن است / عکس

این تونل درحال فرو ریختن است / عکس
یک تونل متزلزل توسط شهرداری تهران ساخته شد. . . .

این تونل درحال فرو ریختن است / عکس

یک تونل متزلزل توسط شهرداری تهران ساخته شد. . . .
این تونل درحال فرو ریختن است / عکس

فروش بک لینک