بازاریاب / اردبیل

بازاریاب / اردبیل
بیمه ما کنندگی ۲۰۹۵ جهت تکمیل کادر فروش خود بازاریاب بیمه با حقوق و مزایای قانون کار استخدام می نماید از علاقه مندان جهت همکاری دعوت می گردد به نشانی خیابان مالک اشتر(اتوبوسرانی) نبش خیابان جامی مراجعه کنند تماس ۳۳۶۲۲۰۴۱
تلفن تماس: 09145918300
برای عضویت در کانال اخبار استخدام اردبیل در تلگرام کلیک کنید

بازاریاب / اردبیل

بیمه ما کنندگی ۲۰۹۵ جهت تکمیل کادر فروش خود بازاریاب بیمه با حقوق و مزایای قانون کار استخدام می نماید از علاقه مندان جهت همکاری دعوت می گردد به نشانی خیابان مالک اشتر(اتوبوسرانی) نبش خیابان جامی مراجعه کنند تماس ۳۳۶۲۲۰۴۱
تلفن تماس: 09145918300
برای عضویت در کانال اخبار استخدام اردبیل در تلگرام کلیک کنید
بازاریاب / اردبیل