بازداشت ۶ عامل انتشار تصاویر اراذل در تلگرام

بازداشت ۶ عامل انتشار تصاویر اراذل در تلگرام
شش پسر جوان که اقدام به انتشار تصاویر شرارت انگیز اراذل و اوباش می کردند، در گرگان شناسایی و بازداشت شدند.

بازداشت ۶ عامل انتشار تصاویر اراذل در تلگرام

شش پسر جوان که اقدام به انتشار تصاویر شرارت انگیز اراذل و اوباش می کردند، در گرگان شناسایی و بازداشت شدند.
بازداشت ۶ عامل انتشار تصاویر اراذل در تلگرام