بررسی جایگاه عدالت در جامعه علوی

بررسی جایگاه عدالت در جامعه علوی
غلامعلی امامی مقدم جامعه علوی را از منظر عدالت بررسی می کند.
به گزارش باشگاه اندیشه، شورای فرهنگی هدایت بنا دارد نشست 4 جلسه ای «عدالت محور جامعه علوی» را برگزار نماید.
در این نشست، غلامعلی امامی مقدم (کارشناس حقوق) سخنرانی خواهد کرد.
زمان: شنبه 5 تیر تا سه شنبه 8 تیر 1395، ساعت 22
مکان: شهرستان بهبهان، خیابان شریعتی، مسجد حضرت علی (قومی)
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

بررسی جایگاه عدالت در جامعه علوی

غلامعلی امامی مقدم جامعه علوی را از منظر عدالت بررسی می کند.
به گزارش باشگاه اندیشه، شورای فرهنگی هدایت بنا دارد نشست 4 جلسه ای «عدالت محور جامعه علوی» را برگزار نماید.
در این نشست، غلامعلی امامی مقدم (کارشناس حقوق) سخنرانی خواهد کرد.
زمان: شنبه 5 تیر تا سه شنبه 8 تیر 1395، ساعت 22
مکان: شهرستان بهبهان، خیابان شریعتی، مسجد حضرت علی (قومی)
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.
بررسی جایگاه عدالت در جامعه علوی

تلگرام