بررسی نقاط ضعف و قوت بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران

بررسی نقاط ضعف و قوت بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران
سومین جلسه بررسی و ارزیابی بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با موضوع بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران روز شنبه (26 تیرماه) در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد. . . .

بررسی نقاط ضعف و قوت بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران

سومین جلسه بررسی و ارزیابی بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با موضوع بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران روز شنبه (26 تیرماه) در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد. . . .
بررسی نقاط ضعف و قوت بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران

خبر دانشجویی