برگزاری اولین همایش بین المللی مستند نگاری پیشرفته آثار تاریخی

نخستین همایش وکارگاه بین المللی مستندنگاری پیشرفته در حوزه میراث فرهنگی توسط پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار می‌شود. . . .