برگزاری جشنواره استانی نمایشنامه‌نویسی 4 خردادماه در شاهرود

برگزاری جشنواره استانی نمایشنامه‌نویسی 4 خردادماه در شاهرود
سمنان: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود از برگزاری جشنواره نمایش‌نامه‌نویسی استانی در اوایل خرداد ماه امسال در این شهر خبر داد. . . .

برگزاری جشنواره استانی نمایشنامه‌نویسی 4 خردادماه در شاهرود

سمنان: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود از برگزاری جشنواره نمایش‌نامه‌نویسی استانی در اوایل خرداد ماه امسال در این شهر خبر داد. . . .
برگزاری جشنواره استانی نمایشنامه‌نویسی 4 خردادماه در شاهرود

خرم خبر