بعیدی نژاد: اهداف برجام را به منافع اقتصادی تقلیل ندهیم

بعیدی نژاد: اهداف برجام را به منافع اقتصادی تقلیل ندهیم
مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه گفت: تا اجرای کامل اهداف برجام و حذف تمامی موانع بانکی و مالی از پای نخواهیم نشست.
حمید بعیدی نژاد در کانال تلگرام خود نوشت:
1- انسان به طور کلی فراموشکار است و لذا یادآوری همواره مفید است، چنانکه آمده است: “انّ الذّکری تنفع المومنین” . ان شاءالله که یادمان نرفته است که هدف و مبنای اصلی مقاومت و تلاش ملت و دولت ما در دوازده سال گذشته در خصوص بحث هسته ای اجرای حق مسلم کشورمان در انجام غنی سازی با هدف تولید سوخت هسته ای رآکتور بوشهر بوده است.
آن زمان …

بعیدی نژاد: اهداف برجام را به منافع اقتصادی تقلیل ندهیم

مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه گفت: تا اجرای کامل اهداف برجام و حذف تمامی موانع بانکی و مالی از پای نخواهیم نشست.
حمید بعیدی نژاد در کانال تلگرام خود نوشت:
1- انسان به طور کلی فراموشکار است و لذا یادآوری همواره مفید است، چنانکه آمده است: “انّ الذّکری تنفع المومنین” . ان شاءالله که یادمان نرفته است که هدف و مبنای اصلی مقاومت و تلاش ملت و دولت ما در دوازده سال گذشته در خصوص بحث هسته ای اجرای حق مسلم کشورمان در انجام غنی سازی با هدف تولید سوخت هسته ای رآکتور بوشهر بوده است.
آن زمان …
بعیدی نژاد: اهداف برجام را به منافع اقتصادی تقلیل ندهیم

car