بعیدی نژاد: ثروت های میلیاردی بانک های زیر پله ای از کاسبی با تحریم

بعیدی نژاد: ثروت های میلیاردی بانک های زیر پله ای از کاسبی با تحریم
مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در یادداشتی ارتباط کامل کارگزاری بانک های ایرانی با بانک های اروپایی و آسیایی را نیازمند تلاش بیشتر دانست و نوشت: در زمان تحریمها بانکهایی که زیر پلّه ای محسوب می شدند در اثر کار با ایران به ثروتهای میلیاردی رسیدند.
به گزارش ایرنا، در این یادداشت که حمید بعیدی نژاد روز سه شنبه در صفحه تلگرام خود منتشر کرد، آمده است: 
الف- بعد از ابتکار بموقع بانک مرکزی برای فراهم کردن امکان بازدید رسانه ها از مرکز سوئیفت بانک مرکزی، رسانه هایی که تردید داشتند، هر چند دی …

بعیدی نژاد: ثروت های میلیاردی بانک های زیر پله ای از کاسبی با تحریم

مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در یادداشتی ارتباط کامل کارگزاری بانک های ایرانی با بانک های اروپایی و آسیایی را نیازمند تلاش بیشتر دانست و نوشت: در زمان تحریمها بانکهایی که زیر پلّه ای محسوب می شدند در اثر کار با ایران به ثروتهای میلیاردی رسیدند.
به گزارش ایرنا، در این یادداشت که حمید بعیدی نژاد روز سه شنبه در صفحه تلگرام خود منتشر کرد، آمده است: 
الف- بعد از ابتکار بموقع بانک مرکزی برای فراهم کردن امکان بازدید رسانه ها از مرکز سوئیفت بانک مرکزی، رسانه هایی که تردید داشتند، هر چند دی …
بعیدی نژاد: ثروت های میلیاردی بانک های زیر پله ای از کاسبی با تحریم

فروش بک لینک