بعیدی نژاد مطرح کرد:ردپای منافقین در تحریک جهانیان علیه ایران

بعیدی نژاد مطرح کرد:ردپای منافقین در تحریک جهانیان علیه ایران
مازندمجلس : سفیر ایران در لندن با تاکید براینکه برخی رسانه های غربی، ایران را مانعی بر سر راه خروج معارضین و خانواده هایشان در حلب معرفی می کنند تاکید کرد: عده ای مغرض هم تلاش کردند مردم بی اطلاع را برای اعتراض به جلوی سفارت خانه های ایران بکشانند تا مردم ایران را هم به تحریک علیه سفارتخانه های خارجی دعوت کنند.
حمید بعیدی نژاد در صفحه تلگرام خود نوشت: خبرنگاران بین المللی امروز فیلم ها و عکس های متعددی منتشر کرده اند که نشان می دهد گروه های معارض سوری اتوبوس هایی را که برای آوردن چهار هزار مجروح و زخم …

بعیدی نژاد مطرح کرد:ردپای منافقین در تحریک جهانیان علیه ایران

مازندمجلس : سفیر ایران در لندن با تاکید براینکه برخی رسانه های غربی، ایران را مانعی بر سر راه خروج معارضین و خانواده هایشان در حلب معرفی می کنند تاکید کرد: عده ای مغرض هم تلاش کردند مردم بی اطلاع را برای اعتراض به جلوی سفارت خانه های ایران بکشانند تا مردم ایران را هم به تحریک علیه سفارتخانه های خارجی دعوت کنند.
حمید بعیدی نژاد در صفحه تلگرام خود نوشت: خبرنگاران بین المللی امروز فیلم ها و عکس های متعددی منتشر کرده اند که نشان می دهد گروه های معارض سوری اتوبوس هایی را که برای آوردن چهار هزار مجروح و زخم …
بعیدی نژاد مطرح کرد:ردپای منافقین در تحریک جهانیان علیه ایران