تاثیرگذاری رسانه ای در نگاه قرآن

تاثیرگذاری رسانه ای در نگاه قرآن
حمیدرضا مقدم فر ضمن تبیین مختصات قرآنی فعالیت رسانه ای مهمترین رسالت رسانه های انقلابی در شرایط کنونی را تشریح کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، این کارشناس مسائل فرهنگی و رسانه ای که اخیراً برای شرکت در جمع بیش از 600 نفر از فعالان رسانه ای جبهه انقلاب به مشهد مقدس سفر کرده بود، طی سخنانی به بیان توصیه های مهم و کاربردی قرآن برای اهالی امروز رسانه پرداخته و پیرو آن نکاتی درباره تکنیک های فعالیت رسانه ای در دوره فعلی پرداخته است.
او می گوید: تغییر و تحول رسانه ها از یک سو و پیچیده تر شدن شیوه های تاثیر بر افکار عمومی به دلایل گوناگون از جمله دلایل فرهنگی و تاریخی، اهمیت مدیریت پیام برای تاثیرگذاری بر مخاطب را به مراتب افزون تر از قبل کرده است. یکی از مهمترین تغییرات در رسانه ها، شکل گیری رسانه های نوین به صورت میکرورسانه ها (رسانه های خرد)است؛ رسانه های اجتماعی (مانند تلگرام و واتس آپ و…) و شبکه های اجتماعی (مانند فیس بوک و توئیتر و …) به عنوان پدیده های نوظهور، به یک واقعیت مهم در عرصه رسانه ای تبدیل شده اند؛ به طوری که حتی شعار هر نفر یک رسانه که در سابق به عنوان یک شعار …

تاثیرگذاری رسانه ای در نگاه قرآن

حمیدرضا مقدم فر ضمن تبیین مختصات قرآنی فعالیت رسانه ای مهمترین رسالت رسانه های انقلابی در شرایط کنونی را تشریح کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، این کارشناس مسائل فرهنگی و رسانه ای که اخیراً برای شرکت در جمع بیش از 600 نفر از فعالان رسانه ای جبهه انقلاب به مشهد مقدس سفر کرده بود، طی سخنانی به بیان توصیه های مهم و کاربردی قرآن برای اهالی امروز رسانه پرداخته و پیرو آن نکاتی درباره تکنیک های فعالیت رسانه ای در دوره فعلی پرداخته است.
او می گوید: تغییر و تحول رسانه ها از یک سو و پیچیده تر شدن شیوه های تاثیر بر افکار عمومی به دلایل گوناگون از جمله دلایل فرهنگی و تاریخی، اهمیت مدیریت پیام برای تاثیرگذاری بر مخاطب را به مراتب افزون تر از قبل کرده است. یکی از مهمترین تغییرات در رسانه ها، شکل گیری رسانه های نوین به صورت میکرورسانه ها (رسانه های خرد)است؛ رسانه های اجتماعی (مانند تلگرام و واتس آپ و…) و شبکه های اجتماعی (مانند فیس بوک و توئیتر و …) به عنوان پدیده های نوظهور، به یک واقعیت مهم در عرصه رسانه ای تبدیل شده اند؛ به طوری که حتی شعار هر نفر یک رسانه که در سابق به عنوان یک شعار …
تاثیرگذاری رسانه ای در نگاه قرآن