تا دهه فجر همه شهرهای کشور به شبکه 3G و 4G متصل می شوند

تا دهه فجر همه شهرهای کشور به شبکه 3G و 4G متصل می شوند
امروز محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه از مجهز شدن تمام شهرهای کشور به شبکه 3G و 4G خبر داد. وی گفت:

از هزار و 241 شهر در تقسیمات کشوری، هم اکنون هزار و 200 شهر به نسل سوم موبایل متصل شده اند و طبق قولی که به ما داده شده است 40 شهر باقی مانده نیز تا 2 هفته دیگر به شبکه 3G متصل خواهند شد.

وزیر ارتباطات درباره وضعیت پوشش کشور توسط شبکه 4G نیز گفت:

هم اکنون 800 شهر کشور نیز تحت پوشش نسل چهارم موبایل قرار دارد و تا پایان ماه جاری این تعداد به 900 شهر افزایش می یابد.

در آخر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صراحتا اعلام کرد که:

در دهه فجر امسال با اقدامات صورت گرفته می توانیم این ادعا را داشته باشیم که نسل سوم و چهارم موبایل تمام شهرهای کشور را تحت پوشش قرار می دهد.

برای اینکه از تمامی اخبار در اولین فرصت مطلع شوید با کانال تلگرام ما با آی دی  faceitmag@  همراه باشید.

تا دهه فجر همه شهرهای کشور به شبکه 3G و 4G متصل می شوند

امروز محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه از مجهز شدن تمام شهرهای کشور به شبکه 3G و 4G خبر داد. وی گفت:

از هزار و 241 شهر در تقسیمات کشوری، هم اکنون هزار و 200 شهر به نسل سوم موبایل متصل شده اند و طبق قولی که به ما داده شده است 40 شهر باقی مانده نیز تا 2 هفته دیگر به شبکه 3G متصل خواهند شد.

وزیر ارتباطات درباره وضعیت پوشش کشور توسط شبکه 4G نیز گفت:

هم اکنون 800 شهر کشور نیز تحت پوشش نسل چهارم موبایل قرار دارد و تا پایان ماه جاری این تعداد به 900 شهر افزایش می یابد.

در آخر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صراحتا اعلام کرد که:

در دهه فجر امسال با اقدامات صورت گرفته می توانیم این ادعا را داشته باشیم که نسل سوم و چهارم موبایل تمام شهرهای کشور را تحت پوشش قرار می دهد.

برای اینکه از تمامی اخبار در اولین فرصت مطلع شوید با کانال تلگرام ما با آی دی  faceitmag@  همراه باشید.
تا دهه فجر همه شهرهای کشور به شبکه 3G و 4G متصل می شوند