تجلیل علی مرادخانی از 26 جانباز معاونت امور هنری

تجلیل علی مرادخانی از 26 جانباز معاونت امور هنری
همزمان با با ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز از 26جانباز شاغل در معاونت امور هنری تجلیل به عمل آمد. . . .

تجلیل علی مرادخانی از 26 جانباز معاونت امور هنری

همزمان با با ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز از 26جانباز شاغل در معاونت امور هنری تجلیل به عمل آمد. . . .
تجلیل علی مرادخانی از 26 جانباز معاونت امور هنری

خبر جدید