تدارک گسترده «تلگرام» برای اثرگذاری بر نتیجه «انتخابات ریاست جمهوری ۹۶»

تدارک گسترده «تلگرام» برای اثرگذاری بر نتیجه «انتخابات ریاست جمهوری ۹۶»
یک کارشناس فضای مجازی با اشاره به تدارک گسترده «تلگرام» برای اثرگذاری بر نتیجه «انتخابات ریاست جمهوری ۹۶»گفت: تلگرام به نوعی مدیریت افکار عمومی در کشورمان را در دست گرفته است و به وسیله این مدیریت، جامعه را به سمت و سویی که می خواهد می کشاند.
پایگاه خبری ریشه : 
طی سالیان اخیر شاهد افزایش گوشیهای هوشمند در کشورمان بود ه ایم به طوری که بنابر برخی آمار بالغ بر 40 میلیون گوشی هوشمند توسط مردم کشورمان در حال استفاده است.
به واسطه استفاده از گوشیهای هوشمند، میزان اقبال ایرانیان به اپلیکیشن های موبایلی …

تدارک گسترده «تلگرام» برای اثرگذاری بر نتیجه «انتخابات ریاست جمهوری ۹۶»

یک کارشناس فضای مجازی با اشاره به تدارک گسترده «تلگرام» برای اثرگذاری بر نتیجه «انتخابات ریاست جمهوری ۹۶»گفت: تلگرام به نوعی مدیریت افکار عمومی در کشورمان را در دست گرفته است و به وسیله این مدیریت، جامعه را به سمت و سویی که می خواهد می کشاند.
پایگاه خبری ریشه : 
طی سالیان اخیر شاهد افزایش گوشیهای هوشمند در کشورمان بود ه ایم به طوری که بنابر برخی آمار بالغ بر 40 میلیون گوشی هوشمند توسط مردم کشورمان در حال استفاده است.
به واسطه استفاده از گوشیهای هوشمند، میزان اقبال ایرانیان به اپلیکیشن های موبایلی …
تدارک گسترده «تلگرام» برای اثرگذاری بر نتیجه «انتخابات ریاست جمهوری ۹۶»

اس ام اس جدید