تذکر رهبرانقلاب درباره هواپیماهای ایرباس

تذکر رهبرانقلاب درباره هواپیماهای ایرباس
کانال تلگرام دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای ویدئویی با موضوع برجام و میزان دخالت رهبری در تصمیمات دستگاه های اجرایی را منتشر کرد.

تذکر رهبرانقلاب درباره هواپیماهای ایرباس

کانال تلگرام دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای ویدئویی با موضوع برجام و میزان دخالت رهبری در تصمیمات دستگاه های اجرایی را منتشر کرد.
تذکر رهبرانقلاب درباره هواپیماهای ایرباس

کانون نماز