تعجب مدیر تلگرام از خبر انتقال سرورهایش به ایران

تعجب مدیر تلگرام از خبر انتقال سرورهایش به ایران
خبرنامه دانشجویان ایران: در حالیکه تلگرام برای ادامه فعالیتش در کشور نیازمند انتقال سرورهایش به داخل کشور شده اما مدیر این پیام رسان منشأ انتشار این قبیل اخبار را هنوز نمی داند.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» ؛ روز گذشته هم زمان با افتتاح اولین دیتاسنتر ابری بخش خصوصی در ایران، مدیر عامل افرانت –متولی این دیتاسنتر- با بیان اینکه تلگرام موظف شده تا پایان سال سرورهایش را به داخل ایران بیاورد در غیر این صورت خدمات دهی آن متوقف می شود، گفت: یکی از شرکت هایی که از آن برای موجودی …

تعجب مدیر تلگرام از خبر انتقال سرورهایش به ایران

خبرنامه دانشجویان ایران: در حالیکه تلگرام برای ادامه فعالیتش در کشور نیازمند انتقال سرورهایش به داخل کشور شده اما مدیر این پیام رسان منشأ انتشار این قبیل اخبار را هنوز نمی داند.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» ؛ روز گذشته هم زمان با افتتاح اولین دیتاسنتر ابری بخش خصوصی در ایران، مدیر عامل افرانت –متولی این دیتاسنتر- با بیان اینکه تلگرام موظف شده تا پایان سال سرورهایش را به داخل ایران بیاورد در غیر این صورت خدمات دهی آن متوقف می شود، گفت: یکی از شرکت هایی که از آن برای موجودی …
تعجب مدیر تلگرام از خبر انتقال سرورهایش به ایران

پایگاه خبری مبارز