تلگرام را سریعآ فیلتر کنید!

محمد اسماعیلی کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی با عنوان «تلگرام باید فیلتر شود» به شرح ذیل است:
فرصت چندانی برای بازی با کلمات و لج بازی های سیاسی نداریم، تلگرام در اعماق زندگی ایرانیان نفوذ کرده است و هر روز تعداد کاربران آن زیادتر می شود. تعداد اعضای فعال آن را حدود 20 میلیون نفر ذکر کرده اند که اگر دوستان ما در صدا و سیما ناراحت نمی شوند باید گفت تلگرامی که هیچ اصل و نسبی ندارد به لحاظ عمق نفوذ و پیام رسانی امروز به سختی به رسانه ملی تنه می زند و اگر خوب دقت کنید صدای هل من مبارز او را می شنوید.
در …

دانلود سریال و آهنگ

شهرداری