تلگرام مردم ایران را «فیلترینگ حبابی» کرد

تلگرام مردم ایران را «فیلترینگ حبابی» کرد
کارشناس و تحلیل گر شبکه های اجتماعی و فضای مجازی با بیان اینکه ایرانی ها تنها مشتریان تلگرام محسوب می شوند گفت: تلگرام مردم ایران را «فیلترینگ حبابی» کرد.
روح الله مؤمنی نسب در نشست تخصصی رسانه های در تراز انقلاب اسلامی که از سوی سازمان بسیج رسانه استان و با حضور فعالان رسانه ای استان سمنان در تالار تئاتر شهر سمنان برگزار شد اظهار داشت: تغییرهای پی درپی و تنوع شاخه های فضای مجازی سبب شده است تا جامعه نسبت به فضای مجازی و خطرات آن منفعل شود.
وی با اشاره به مصرف بالای اینترنت از سوی ایرانیان اضافه کرد: 82.6 درصد از کاربران تلگرام ساکن ایران هستند و بیش از 56 درصد از اینترنت آسیای جنوب غربی در ایران مصرف می شود.
این کارشناس و تحلیل گر فضای مجازی با اشاره به اینکه این مصرف بالای اینترنت در ایران به سبب بعد اجتماعی و اثرگذاری فضای مجازی است که ایرانی ها را در این فضا بسیار فعال کرده است عنوان کرد: امروز لازم است تا شبکه های جایگزین داخلی فضای مجازی به ایرانیان معرفی شود.
مؤمن نسب با بیان اینکه امروز مرزهای فرهنگی فضای مجازی کشورمان درنوردیده شده است عنوان کرد: باید مرزهای فضای مجازی …

تلگرام مردم ایران را «فیلترینگ حبابی» کرد

کارشناس و تحلیل گر شبکه های اجتماعی و فضای مجازی با بیان اینکه ایرانی ها تنها مشتریان تلگرام محسوب می شوند گفت: تلگرام مردم ایران را «فیلترینگ حبابی» کرد.
روح الله مؤمنی نسب در نشست تخصصی رسانه های در تراز انقلاب اسلامی که از سوی سازمان بسیج رسانه استان و با حضور فعالان رسانه ای استان سمنان در تالار تئاتر شهر سمنان برگزار شد اظهار داشت: تغییرهای پی درپی و تنوع شاخه های فضای مجازی سبب شده است تا جامعه نسبت به فضای مجازی و خطرات آن منفعل شود.
وی با اشاره به مصرف بالای اینترنت از سوی ایرانیان اضافه کرد: 82.6 درصد از کاربران تلگرام ساکن ایران هستند و بیش از 56 درصد از اینترنت آسیای جنوب غربی در ایران مصرف می شود.
این کارشناس و تحلیل گر فضای مجازی با اشاره به اینکه این مصرف بالای اینترنت در ایران به سبب بعد اجتماعی و اثرگذاری فضای مجازی است که ایرانی ها را در این فضا بسیار فعال کرده است عنوان کرد: امروز لازم است تا شبکه های جایگزین داخلی فضای مجازی به ایرانیان معرفی شود.
مؤمن نسب با بیان اینکه امروز مرزهای فرهنگی فضای مجازی کشورمان درنوردیده شده است عنوان کرد: باید مرزهای فضای مجازی …
تلگرام مردم ایران را «فیلترینگ حبابی» کرد