تلگرام هزینه های جاسوسی آمریکا را کاهش داد

تلگرام هزینه های جاسوسی آمریکا را کاهش داد
به گزارش خبرنگارخبرگزاری « حوزه » از کاشان، حجت الاسلام مهدی اسماعیلی، امروز در دومین دوره آموزشی آسیب های فضاهای مجازی ویژه اساتید مدارس علمیه کاشان با اشاره به اینکه هزینه جاسوسی آمریکا به دلیل کسب اطلاعات مردم از طریق تلگرام کاهش پیدا کرده است، اظهارداشت: دشمنان نظام از طریق هاردهای نصب شده در سخت افزارهای کامپیوتر و تلگرام اطلاعات امنیتی کشور و مردم را شناسایی و به دست می آورند.
وی، استفاده ازنرم افزارهای سروش ، شبکه ملی اطلاعات و قطع ارتباط با تلگرام را مهمترین راهکار مقابله با دشمن از طریق فضاها …

تلگرام هزینه های جاسوسی آمریکا را کاهش داد

به گزارش خبرنگارخبرگزاری « حوزه » از کاشان، حجت الاسلام مهدی اسماعیلی، امروز در دومین دوره آموزشی آسیب های فضاهای مجازی ویژه اساتید مدارس علمیه کاشان با اشاره به اینکه هزینه جاسوسی آمریکا به دلیل کسب اطلاعات مردم از طریق تلگرام کاهش پیدا کرده است، اظهارداشت: دشمنان نظام از طریق هاردهای نصب شده در سخت افزارهای کامپیوتر و تلگرام اطلاعات امنیتی کشور و مردم را شناسایی و به دست می آورند.
وی، استفاده ازنرم افزارهای سروش ، شبکه ملی اطلاعات و قطع ارتباط با تلگرام را مهمترین راهکار مقابله با دشمن از طریق فضاها …
تلگرام هزینه های جاسوسی آمریکا را کاهش داد