تهدید به قتل مزاحم مادر در تلگرام

تهدید به قتل مزاحم مادر در تلگرام
مهر|پسری نوجوان، مردی جوان را که در تلگرام مزاحم مادرش شده بود، به قتل تهدید کرد. چندی پیش مردی به پلیس قوچان گفت: مدتی است فردی ناشناس با عکس ترسناکی که برای پروفایل تلگرام خود انتخاب کرده، مرا به قتل تهدید می کند. با ثبت شکایت مرد جوان، کارشناسان پلیس فتا متهم نوجوانی را دستگیر کردند. او در بازجویی ها به تهدید شاکی اعتراف کرد و گفت: «چند وقت پیش گوشی مادرم را گرفتم و متوجه شدم فردی مزاحم او شده. غیرتم اجازه نداد سکوت کنم و تصمیم به تلافی گرفتم. برای همین با خطی دیگر، به مزاحم مادرم زنگ زدم و او را ب …

تهدید به قتل مزاحم مادر در تلگرام

مهر|پسری نوجوان، مردی جوان را که در تلگرام مزاحم مادرش شده بود، به قتل تهدید کرد. چندی پیش مردی به پلیس قوچان گفت: مدتی است فردی ناشناس با عکس ترسناکی که برای پروفایل تلگرام خود انتخاب کرده، مرا به قتل تهدید می کند. با ثبت شکایت مرد جوان، کارشناسان پلیس فتا متهم نوجوانی را دستگیر کردند. او در بازجویی ها به تهدید شاکی اعتراف کرد و گفت: «چند وقت پیش گوشی مادرم را گرفتم و متوجه شدم فردی مزاحم او شده. غیرتم اجازه نداد سکوت کنم و تصمیم به تلافی گرفتم. برای همین با خطی دیگر، به مزاحم مادرم زنگ زدم و او را ب …
تهدید به قتل مزاحم مادر در تلگرام

تکنولوژی جدید