تهدید طبیعت و فضای سبز / نگاهی به نمایش ˝فاجعه˝ به کارگردانی ˝آگروباستیون سنور سرانو˝ از اسپانیا

رضا آشفته: نمایش ˝فاجعه˝ تاثیرگذار است از این جهت که ما را با حقایق تلخ دنیای امروز آشنا می‌کند. . . .