تهران، همان تهران است!

یادداشت عزت الله ضرغامی درباره انتخابات تهران

پرونده انتخابات مجلس دهم با مشارکت ۶۲ درصد ملی و ۵۰درصد در شهر تهران بسته شد. به همه ی دست اندرکاران برگزاری این انتخابات سالم؛ امن و رقابتی خداقوت می گوییم .
رقابت ۲لیست اصلی اصول گرایان و اصلاح طلبان به انتخابات تهران گرمای خاصی بخشید. جنگ لیست ها را در تهران، اصلاح طلبان بردند.
اتاق فکر و فرماندهی آنان منطقی و با برنامه عمل کرد و از همه ی ظرفیت های تبلیغی مانند روزنامه ها، سایت های خبری و شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام؛ در سازماندهی و تمرکز آرا نهایت …

بازی آزاد

تکنولوژی جدید