توئیتر نصف جهان دوشنبه 23 مرداد

توئیتر نصف جهان دوشنبه 23 مرداد
نحوه شهادت شهید حججی
انتخاب: سردار حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در تشریح نحوه اسارت و شهادت محسن حججی گفت: شهید حججی و تعداد دیگری از مدافعان، در پایگاهی در مرز مشترک سوریه و عراق در تنف بودند که داعشی ها با چند خودروی انفجاری به آنها حمله می کنند و نیروهایشان از پشت و از سمت خودی به آنها هجوم می آورند و غافلگیر می شوند. تروریست ها تعدادی را شهید و حججی را اسیر می کنند و بعد به شهادت می رسانند.

وزیر و آقای همسایه!
خانه ملت: وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری دولت دوازدهم با اشاره به صفحه توییتری اش، حضور در این شبکه اجتماعی را فرصت دانست.
محمدجواد آذری جهرمی با بیان اینکه صفحه ای در فیسبوک ندارد اما نه به دلیل ممنوع بودن آن بلکه به این دلیل که این فضا مشتری و مخاطب خود را از دست داده است، درباره اینکه آیا با فیلترشکن وارد شبکه مجازی توییتر می شود یا خیر؟ به مزاح گفت: ما هم مثل شما از امکانات همسایه مان در این رابطه استفاده می کنیم! و حدوداً روزانه نیم تا یک ساعت هم از تلگرام استفاده می کنم.

توئیتر نصف جهان دوشنبه 23 مرداد

نحوه شهادت شهید حججی
انتخاب: سردار حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در تشریح نحوه اسارت و شهادت محسن حججی گفت: شهید حججی و تعداد دیگری از مدافعان، در پایگاهی در مرز مشترک سوریه و عراق در تنف بودند که داعشی ها با چند خودروی انفجاری به آنها حمله می کنند و نیروهایشان از پشت و از سمت خودی به آنها هجوم می آورند و غافلگیر می شوند. تروریست ها تعدادی را شهید و حججی را اسیر می کنند و بعد به شهادت می رسانند.

وزیر و آقای همسایه!
خانه ملت: وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری دولت دوازدهم با اشاره به صفحه توییتری اش، حضور در این شبکه اجتماعی را فرصت دانست.
محمدجواد آذری جهرمی با بیان اینکه صفحه ای در فیسبوک ندارد اما نه به دلیل ممنوع بودن آن بلکه به این دلیل که این فضا مشتری و مخاطب خود را از دست داده است، درباره اینکه آیا با فیلترشکن وارد شبکه مجازی توییتر می شود یا خیر؟ به مزاح گفت: ما هم مثل شما از امکانات همسایه مان در این رابطه استفاده می کنیم! و حدوداً روزانه نیم تا یک ساعت هم از تلگرام استفاده می کنم.


توئیتر نصف جهان دوشنبه 23 مرداد