توضیح روابط عمومی وزارت بهداشت درباره روند درمانی کیارستمی

توضیح روابط عمومی وزارت بهداشت درباره روند درمانی کیارستمی
عباس زارع‌نژاد گفت با اطلاع از بیماری عباس کیارستمی کارگردان نام آشنای سینمای ایران وزارت بهداشت تیم درمانی مجربی از دانشگاه علوم پزشکی ایران را برای ادامه روند درمانی او مستقر کرده است. . . .

توضیح روابط عمومی وزارت بهداشت درباره روند درمانی کیارستمی

عباس زارع‌نژاد گفت با اطلاع از بیماری عباس کیارستمی کارگردان نام آشنای سینمای ایران وزارت بهداشت تیم درمانی مجربی از دانشگاه علوم پزشکی ایران را برای ادامه روند درمانی او مستقر کرده است. . . .
توضیح روابط عمومی وزارت بهداشت درباره روند درمانی کیارستمی

فروش بک لینک