جشن تولد همکلاسی تلگرامی شد

جشن تولد همکلاسی تلگرامی شد
توکلی-دختری با مراجعه به پلیس فتا بیان کرد عکس های خصوصی اش در شبکه اجتماعی تلگرام منتشر شده است .رئیس پلیس فتای استان کرمان افزود: با توجه به مستندات و نحوه انتشار عکس ها احتمال این که این عکس ها در جشن تولد و به صورت پنهانی گرفته شده و توسط همکلاسی های وی منتشر شده باشد زیاد بود. سرهنگ اسماعیلی افزود :کارشناسان پلیس فتا در بررسی هاموفق به شناسایی متهم شدند و وی را طی احضاریه ای به پلیس فتا فراخواندند که فرد خاطی با توجه به مستندات موجود به این عمل اعتراف کرد. وی خاطر نشان کرد: متهم به دلیل اختلاف نظ …

جشن تولد همکلاسی تلگرامی شد

توکلی-دختری با مراجعه به پلیس فتا بیان کرد عکس های خصوصی اش در شبکه اجتماعی تلگرام منتشر شده است .رئیس پلیس فتای استان کرمان افزود: با توجه به مستندات و نحوه انتشار عکس ها احتمال این که این عکس ها در جشن تولد و به صورت پنهانی گرفته شده و توسط همکلاسی های وی منتشر شده باشد زیاد بود. سرهنگ اسماعیلی افزود :کارشناسان پلیس فتا در بررسی هاموفق به شناسایی متهم شدند و وی را طی احضاریه ای به پلیس فتا فراخواندند که فرد خاطی با توجه به مستندات موجود به این عمل اعتراف کرد. وی خاطر نشان کرد: متهم به دلیل اختلاف نظ …
جشن تولد همکلاسی تلگرامی شد

خرید بک لینک رنک 5

عکس های داغ جدید