جلسه ای شیرین با چهل تکه ای قشنگ!/ رودخانه های کوچک و بزرگی که باید به اقیانوس انقلاب بریزند

جلسه ای شیرین با چهل تکه ای قشنگ!/ رودخانه های کوچک و بزرگی که باید به اقیانوس انقلاب بریزند
مدیر روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری در صفحه کانال تلگرام خود حاشیه هایی از دیدار جمعی از مسئولان با رهبر معظم انقلاب اسلامی را منتشر کرده است.

جلسه ای شیرین با چهل تکه ای قشنگ!/ رودخانه های کوچک و بزرگی که باید به اقیانوس انقلاب بریزند

مدیر روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری در صفحه کانال تلگرام خود حاشیه هایی از دیدار جمعی از مسئولان با رهبر معظم انقلاب اسلامی را منتشر کرده است.
جلسه ای شیرین با چهل تکه ای قشنگ!/ رودخانه های کوچک و بزرگی که باید به اقیانوس انقلاب بریزند

خرید بک لینک

مرکز فیلم