جمشید هاشم‌پور در کنار فرمانده شهید / عکس

جمشید هاشم‌پور در کنار فرمانده شهید / عکس
این عکس تاریخی جمشید هاشم‌پور را در کنار فرمانده سردار محمد نظری نشان می‌دهد. . . .

جمشید هاشم‌پور در کنار فرمانده شهید / عکس

این عکس تاریخی جمشید هاشم‌پور را در کنار فرمانده سردار محمد نظری نشان می‌دهد. . . .
جمشید هاشم‌پور در کنار فرمانده شهید / عکس

بک لینک رنک 6

تلگرام